top of page

EDIFICIS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA 

Clínica Girona

AT2 Serveis porta a terme la gestió d'obra de la nova Clínica Girona. El nostre equip compta amb professionals que desenvolupen els controls a peu d'obra i la gestió del BIM de construcció.

És un projecte singular a Girona per la seva magnitud amb més de 46.000 m2 construïts i la seva transcendència històrica de més de 80 anys.

L'obra té diferents elements a considerar però es pot destacar que sigui un edifici únic a Girona, doncs la planta baixa es recolze sobre una estructura metàl·lica per absorbir les vibracions del tren (donada la proximitat de l'edifici amb l'estació). 

El projecte redactat per l'estudi d'arquitectura PMMT està definit en totes les seves plantes de l'edifici, adaptat a un pla funcional.

Palau de la Justícia

AT2 Serveis es va encarregar de la direcció, control de qualitat, i la coordinació de Seguretat i Salut de l'obra. L'edifici localitzat al Passeig de la Devesa amb una superfície de 15.764 m2, està dissenyat per l'arquitecte Jordi Bosch Tarrús. 

Espai Gironès

AT2 Serveis va donar suport a la direcció d'obra, i va realitzar el control de qualitat de l'Espai Gironès, situat a Salt. La construcció amb una superfície de 27.000 m2 va ser dissenyada per l'arquitecte Champman Taylor. 

Calma House 

AT2 Serveis es va encarregar de la direcció d'obra, projecte de reforma, i projecte mediambiental d'activitats de la botiga situada a Balmes de Barcelona. Per altra banda, AT2 Serveis va portar la direcció d'obra, projecte de reforma, i projecte d'activitats innòcues del Calma House de Girona.  

Club Esportiu Les Gavarres

AT2 Serveis ha dissenyar aquest projecte i s'ha encarregat de la direcció i gestió d'obra del Camp de Tir de les Gavarres, així com del restaurant que es troba a les mateixes instal·lacions. 

Clínica Creu Blanca 

Aquesta clínica de disseny únic, està en el curs de ser reformada i ampliada. AT2 Serveis s'encarrega de la direcció d'execució i el control de qualitat d'obra, així com de la coordinació de Seguretat i Salut en fase d'obra. Creu Blanca, situada a Barcelona, compta amb una superfície de 3.240 m2.

Gimnàs DIR - Aribau

AT2 Serveis va encarregar-se de la direcció d'execució d'obra, del control de qualitat de l'obra, de l'estudi de Seguretat i Salut i del Projecte medioambiental d'activitats del nou gimnàs DIR al Carre Aribau a Barcelona. 

Ciutat Esportiva

AT2 Serveis va realitzar el projecte executiu de la ciutat esportiva de San Roque, a Càdiz. 

bottom of page