top of page

EDIFICIS INDUSTRIALS

Subestació Fecsa Endesa

AT2 Serveis va ser l'encarregat del projecte executiu, així com de la direcció d'execució d'obra i el control de qualitat d'obra. 

Centre Logístic TradeInn

AT2 Serveis es va encarregar de la direcció i gestió d'obra, el projecte de reforma, el projecte mediambiental d'activitats i el projecte contra incendis. Aquest centre, localitzat a Celrà, compta amb una superfície de 12.000 m2.

Nau Logística Mascotrans

AT2 Serveis es va encarregar del replanteig de l'obra, el projecte d'execució, la direcció d'execució i la gestió d'obra. Així mateix, AT2 va encarregar-se de la coordinació de Seguretat i Salut en fase d'obra. Aquesta nau logística situada a Celrà, compta amb una superfície de 3.647 m2.

Reforma nau industrial

AT2 Serveis es va encarregar del projecte de reforma portant la direcció d'obra i la gestió d'obra. Aquesta nau, situada a Fogars de la Selva, té una superfície de 3.148 m2. 

Celrà Centre

AT2 Serveis va executar l'obra nova de Celrà Centre que compte amb una superfície de 7.353 m2. Per tant, AT2 Serveis va dur a terme el projecte bàsic i executiu, així com encarregar-se de la direcció i la gestió d'obra, la coordinació de Seguretat i Salut en fase d'obra i l'estudi de Seguretat i Salut.

bottom of page