top of page

EDIFICIS INDUSTRIALS

Subestació Fecsa Endesa
(2005-2007)

AT2 Serveis va ser l'encarregat del projecte executiu, així com de la direcció d'execució d'obra i el control de qualitat d'obra. 

Centre Logístic TradeInn
(2017)

AT2 Serveis es va encarregar de la direcció i gestió d'obra, el projecte de reforma, el projecte mediambiental d'activitats i el projecte contra incendis. Aquest centre, localitzat a Celrà, compta amb una superfície de 12.000 m2.

Nau Logística Mascotrans
(2007-2008)

AT2 Serveis es va encarregar del replanteig de l'obra, el projecte d'execució, la direcció d'execució i la gestió d'obra. Així mateix, AT2 va encarregar-se de la coordinació de Seguretat i Salut en fase d'obra. Aquesta nau logística situada a Celrà, compta amb una superfície de 3.647 m2.

Reforma nau industrial
(2013-2014)

AT2 Serveis es va encarregar del projecte de reforma portant la direcció d'obra i la gestió d'obra. Aquesta nau, situada a Fogars de la Selva, té una superfície de 3.148 m2. 

Celrà Centre
(2004-2005)

AT2 Serveis va executar l'obra nova de Celrà Centre que compte amb una superfície de 7.353 m2. Per tant, AT2 Serveis va dur a terme el projecte bàsic i executiu, així com encarregar-se de la direcció i la gestió d'obra, la coordinació de Seguretat i Salut en fase d'obra i l'estudi de Seguretat i Salut.

bottom of page